Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa (STM)

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa – in het vervolg STM genoemd – gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41096530. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op grond van de AVG heeft u:
– het recht op inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, of beperking van de u betreffende verwerking;
– het recht tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken;
– het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Contactgegevens om uw rechten uit te kunnen oefenen:
STM, Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg. Mail stedenband@tilburg-matagalpa.nl en tel 013 – 536 8706.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 STM verwerkt persoonsgegevens van u indien u:
(a) in dienst komt bij onze stichting of een betaalde klus voor ons doet;
(b) zich aanmeldt als vrijwilliger of stagiair;
(c) zich aanmeldt als donateur;
(d) zich aanmeldt als abonnee op een van onze digitale nieuwsbrieven;
(e) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
(f) een donatie aan ons overmaakt of wij een betaling aan u doen;
(g) producten bestelt in onze webshop.

1.2 STM verzamelt daarbij de volgende persoonsgegevens:
(a) naam, eventueel adres, e-mailadres en telefoonnummer.

1.3 STM gebruikt deze gegevens om:
(a) u te kunnen bereiken en met u te corresponderen;
(b) nieuwsbrieven naar u te verzenden (indien u dat heeft aangegeven);
(c) de boekhouding te kunnen voeren.

1.4 Mensen die uw persoonsgegevens kunnen verwerken zijn:
(a) bestuurslid STM met AVG in zijn/haar portefeuille;
(b) coördinator STM;
(c) de bezorgers van bestelde producten;
(d) de webmaster;
(e) de boekhouder;
(f) in voorkomende gevallen een ingewerkte en goed geïnstrueerde vrijwilliger.

Deze mensen zijn op de hoogte van het feit dat zij hier zorgvuldig mee om moeten gaan; deze niet mogen delen met anderen en deze niet voor iets anders gebruiken dan waar ze voor bedoeld zijn.

NB Gegevens die reeds in het bezit van STM zijn, worden niet aangepast, tenzij u – na inzage in de gegevens – wijzigingen doorgeeft.

 1. Beveiliging van uw gegevens

2.1 STM gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. STM heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen, zoals de AVG van ons vraagt.

Digitale bestanden zijn alleen toegankelijk na het invoeren van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Persoonsgegevens op papier bevinden zich in afgesloten kasten.

 1. Derden

3.1 STM verstrekt uw gegevens aan (overheids)instanties indien deze ons verzoeken om gegevens te leveren. Wij zullen u daarover te allen tijde informeren en toestemming voor vragen, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

3.2 STM maakt voor de salarisadministratie gebruik van de diensten van Raet.

3.3 STM publiceert tijdens evenementen gemaakte foto’s in het informatieblad, op de website en op social media. Als bezoekers en/of deelnemers niet op de foto willen, kunnen zij hiertegen bezwaar maken.

 1. Privacy op de website

4.1 De provider van de website van STM is Webreus. Alle gegevens staan bij Webreus in een beveiligde database, alleen toegankelijk met wachtwoorden in het bezit van STM.

4.2 De digitale nieuwsbrieven worden verstuurd via de server van Laposta. Laposta voldoet volledig aan alle eisen van de AVG en is ISO-27001 gecertificeerd.

4.3 STM maakt gebruik van cookies voor AddThis analytics en om de website te optimaliseren. Informatie over online privacy en advertenties is te vinden op deze website http://www.youronlinechoices.com/nl/ U vindt hier ook informatie over het aanpassen van instellingen op uw computer of in uw browser.

 1. Bewaren van uw gegevens

STM bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, gelet op het doel van de verwerking of op grond van wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 1. Cookie policy

Wij maken op al onze websites gebruik van cookies en andere technieken zoals (web)beacons, hierna kortweg aangeduid met “cookie” of “cookies”. Omdat wij uw privacy willen waarborgen, gebruiksvriendelijkheid willen optimaliseren en transparant willen zijn over onze werkwijze, informeren wij u in deze verklaring over het gebruik van deze technieken.

Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat met pagina’s van onze website(s) en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat wordt opgeslagen.

Met deze technieken en de opgeslagen informatie kunnen wij mooie dingen voor u doen, zoals:

 • het onthouden van de inhoud van u winkelmand;
 • door u ingevoerde informatie onthouden zodat die slechts eenmaal ingevoerd hoeft te worden;
 • het gebruik van onze webwinkels in kaart brengen en op basis daarvan verbeteringen doorvoeren;
 • herkennen met welk apparaat u inlogt;
 • het tonen van voor u interessante producten, bijvoorbeeld gebaseerd op uw interesses;

 

 

Tilburg, juli 2022